GSS Medlems ansökan eller förändring

 

Familjemedlem I Familjemedlem II Familjemedlem III Familjemedlem IV
Medl nr
Namn: För och efternamn
Adress gata/box
Post nr
Post adress
Pers nr
Mob tel
Mail adress
Båtplats nr
Båt/fabrikat
Typ Motor/Segelbåt
Namn
Längd i meter
Bredd i meter
Djup i meter
Lystal
Segel nr